Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản phẩm mang tính trang trí không gian rất cao.

152 cm x 52 cm, cao 106 cm.

gỗ Gõ (toàn bộ).

còn hàng

12.800.000 ₫ / cái

DTTUC01
Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản phẩm mang tính trang trí không gian rất cao.

Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản phẩm mang tính trang trí không gian rất cao.

Tủ Campot DTTUC01 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 5
Chiếc tủ campot kích thước lớn với thiết kế 2 phần với nhiều ngăn tủ lớn nhỏ đựng được rất nhiều đồ đạc của gia chủ.

Chiếc tủ campot kích thước lớn với thiết kế 2 phần với nhiều ngăn tủ lớn nhỏ đựng được rất nhiều đồ đạc của gia chủ.

Tủ Campot DTTUC01 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 6
Phần trên là 3 ngăn tủ nhỏ, kéo trượt nhẹ nhàng. Phần dưới là 2 ngăn tủ lớn với cánh cửa tủ đóng mở dễ dàng.

Phần trên là 3 ngăn tủ nhỏ, kéo trượt nhẹ nhàng. Phần dưới là 2 ngăn tủ lớn với cánh cửa tủ đóng mở dễ dàng.

Tủ Campot DTTUC01 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 7
Tủ Campot DTTUC01. Kích thước: 152cm x 52cm, cao 106cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).

Tủ Campot DTTUC01. Kích thước: 152cm x 52cm, cao 106cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).

Đóng lại
  • Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản phẩm mang tính trang trí không gian rất cao. Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản phẩm mang tính trang trí không gian rất cao.
  • Chiếc tủ campot kích thước lớn với thiết kế 2 phần với nhiều ngăn tủ lớn nhỏ đựng được rất nhiều đồ đạc của gia chủ. Chiếc tủ campot kích thước lớn với thiết kế 2 phần với nhiều ngăn tủ lớn nhỏ đựng được rất nhiều đồ đạc của gia chủ.
  • Phần trên là 3 ngăn tủ nhỏ, kéo trượt nhẹ nhàng. Phần dưới là 2 ngăn tủ lớn với cánh cửa tủ đóng mở dễ dàng. Phần trên là 3 ngăn tủ nhỏ, kéo trượt nhẹ nhàng. Phần dưới là 2 ngăn tủ lớn với cánh cửa tủ đóng mở dễ dàng.
  • Tủ Campot DTTUC01. Kích thước: 152cm x 52cm, cao 106cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ). Tủ Campot DTTUC01. Kích thước: 152cm x 52cm, cao 106cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).
  • Tủ Campot DTTUC01 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 5
  • Tủ Campot DTTUC01 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 6
  • Tủ Campot DTTUC01 - Chiếc tủ dạng Campot theo kiểu dáng hiện đại rất đẹp với đường nét và chi tiết tinh tế là một sản phẩm không chỉ có công năng sử dụng mà còn là một sản ... - Hình 7