Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng.

152 cm x 52 cm, cao 106 cm.

gỗ Gõ (toàn bộ).

hết hàng
(call)
DTTUC03
Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng.

Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng.

Tủ Campot DTTUC03 - Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng. 152 cm x 52 cm,... - Hình 5
Chiếc tủ Campot được thiết kế 3 ngăn kéo nhỏ ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ.

Chiếc tủ Campot được thiết kế 3 ngăn kéo nhỏ ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ.

Tủ Campot DTTUC03 - Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng. 152 cm x 52 cm,... - Hình 6
Tủ Campot DTTUC03. Kích thước: 152cm x 52cm, cao 106cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).

Tủ Campot DTTUC03. Kích thước: 152cm x 52cm, cao 106cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).

Tủ Campot DTTUC03 - Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng. 152 cm x 52 cm,... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng. Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng.
  • Chiếc tủ Campot được thiết kế 3 ngăn kéo nhỏ ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ. Chiếc tủ Campot được thiết kế 3 ngăn kéo nhỏ ở giữa và 2 cánh tủ trái phải nằm ở 2 bên đảm bảo đựng được tất cả đồ vật cần thiết của gia chủ.
  • Tủ Campot DTTUC03. Kích thước: 152cm x 52cm, cao 106cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ). Tủ Campot DTTUC03. Kích thước: 152cm x 52cm, cao 106cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).
  • Tủ Campot DTTUC03 - Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng. 152 cm x 52 cm,... - Hình 4
  • Tủ Campot DTTUC03 - Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng. 152 cm x 52 cm,... - Hình 5
  • Tủ Campot DTTUC03 - Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng. 152 cm x 52 cm,... - Hình 6