sản xuất theo yêu cầu.

95 cm x 40 cm, cao 200 cm.

gỗ Gõ Đỏ.

hết hàng
(call)
DTTUG01
Tủ giày DTTUG01. Kích thước: 95 cm x 40 cm, cao 200 cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ.

Tủ giày DTTUG01. Kích thước: 95 cm x 40 cm, cao 200 cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ.

Tủ giày DTTUG01 - Mô tả: sản xuất theo yêu cầu. Kích thước: 95 cm x 40 cm, cao 200 cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ. - Hình 2
Đóng lại
  • Tủ giày DTTUG01. Kích thước: 95 cm x 40 cm, cao 200 cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ. Tủ giày DTTUG01. Kích thước: 95 cm x 40 cm, cao 200 cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ.
  • Tủ giày DTTUG01 - Mô tả: sản xuất theo yêu cầu. Kích thước: 95 cm x 40 cm, cao 200 cm. Chất liệu: gỗ Gõ Đỏ. - Hình 2