Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng với chi tiết tinh tế cầu kì  và công phu để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng đa dạng.

120 cm x 55 cm, cao 90 cm.

gỗ Gõ (toàn bộ).

còn hàng

9.600.000 ₫ / cái

DTTUC04
Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng với chi tiết tinh tế cầu kì và công phu để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng đa dạng.

Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng với chi tiết tinh tế cầu kì và công phu để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng đa dạng.

Tủ Campot DTTUC04 - Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng với chi tiết tinh tế cầu kì và công phu để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm... - Hình 5
Tủ Campot DTTUC04. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).

Tủ Campot DTTUC04. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).

Tủ Campot DTTUC04 - Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng với chi tiết tinh tế cầu kì và công phu để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm... - Hình 3
Tủ Campot DTTUC04 - Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng với chi tiết tinh tế cầu kì và công phu để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng với chi tiết tinh tế cầu kì và công phu để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng đa dạng. Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng với chi tiết tinh tế cầu kì và công phu để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng đa dạng.
  • Tủ Campot DTTUC04. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ). Tủ Campot DTTUC04. Kích thước: 120cm x 55cm, cao 90cm. Chất liệu: gỗ Gõ (toàn bộ).
  • Tủ Campot DTTUC04 - Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng với chi tiết tinh tế cầu kì và công phu để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm... - Hình 3
  • Tủ Campot DTTUC04 - Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng với chi tiết tinh tế cầu kì và công phu để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm... - Hình 4
  • Tủ Campot DTTUC04 - Chiếc tủ dạng Campot được cách điệu sang trọng với chi tiết tinh tế cầu kì và công phu để phù hợp với tính năng trang trí trong không gian nhưng vẫn đảm... - Hình 5