Chiếc tủ trưng bày với chức năng trang trí cùng công năng sử dụng như quầy bar rượu nhỏ với phong cách thiết kế rất hiện đại riêng biệt mang đậm cá tính gia chủ.

80cm x 60cm, cao 140cm

gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ)

hết hàng
(call)
DTTUR01
Chiếc tủ trưng bày với chức năng trang trí cùng công năng sử dụng như quầy bar rượu nhỏ với phong cách thiết kế rất hiện đại riêng biệt mang đậm cá tính gia chủ.

Chiếc tủ trưng bày với chức năng trang trí cùng công năng sử dụng như quầy bar rượu nhỏ với phong cách thiết kế rất hiện đại riêng biệt mang đậm cá tính gia chủ.

Tủ rượu DTTUR01. Kích thước: 80cm x 60cm, cao 140cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Tủ rượu DTTUR01. Kích thước: 80cm x 60cm, cao 140cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).

Tủ rượu DTTUR01 - Chiếc tủ trưng bày với chức năng trang trí cùng công năng sử dụng như quầy bar rượu nhỏ với phong cách thiết kế rất hiện đại riêng biệt mang đậm cá tính... - Hình 3
Tủ rượu DTTUR01 - Chiếc tủ trưng bày với chức năng trang trí cùng công năng sử dụng như quầy bar rượu nhỏ với phong cách thiết kế rất hiện đại riêng biệt mang đậm cá tính... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ trưng bày với chức năng trang trí cùng công năng sử dụng như quầy bar rượu nhỏ với phong cách thiết kế rất hiện đại riêng biệt mang đậm cá tính gia chủ. Chiếc tủ trưng bày với chức năng trang trí cùng công năng sử dụng như quầy bar rượu nhỏ với phong cách thiết kế rất hiện đại riêng biệt mang đậm cá tính gia chủ.
  • Tủ rượu DTTUR01. Kích thước: 80cm x 60cm, cao 140cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ). Tủ rượu DTTUR01. Kích thước: 80cm x 60cm, cao 140cm. Chất liệu: gỗ Chiêu Liêu (toàn bộ).
  • Tủ rượu DTTUR01 - Chiếc tủ trưng bày với chức năng trang trí cùng công năng sử dụng như quầy bar rượu nhỏ với phong cách thiết kế rất hiện đại riêng biệt mang đậm cá tính... - Hình 3
  • Tủ rượu DTTUR01 - Chiếc tủ trưng bày với chức năng trang trí cùng công năng sử dụng như quầy bar rượu nhỏ với phong cách thiết kế rất hiện đại riêng biệt mang đậm cá tính... - Hình 4