Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi muốn lưu giữ mãi cùng thời gian.

90 cm x 40 cm, cao 208 cm.

gỗ Trắc (toàn bộ).

còn hàng

68.000.000 ₫ / cái

DTTUP03
Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi muốn lưu giữ mãi cùng thời gian.

Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi muốn lưu giữ mãi cùng thời gian.

Tủ Buffet xưa DTTUP03 - Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi m... - Hình 5
Tủ Buffet xưa DTTUP03. Kích thước: 90cm x 40cm, cao 208cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Tủ Buffet xưa DTTUP03. Kích thước: 90cm x 40cm, cao 208cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Tủ Buffet xưa DTTUP03 - Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi m... - Hình 6
Tủ Buffet xưa DTTUP03 - Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi m... - Hình 3
Tủ Buffet xưa DTTUP03 - Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi m... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi muốn lưu giữ mãi cùng thời gian. Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi muốn lưu giữ mãi cùng thời gian.
  • Tủ Buffet xưa DTTUP03. Kích thước: 90cm x 40cm, cao 208cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ). Tủ Buffet xưa DTTUP03. Kích thước: 90cm x 40cm, cao 208cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).
  • Tủ Buffet xưa DTTUP03 - Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi m... - Hình 3
  • Tủ Buffet xưa DTTUP03 - Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi m... - Hình 4
  • Tủ Buffet xưa DTTUP03 - Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi m... - Hình 5
  • Tủ Buffet xưa DTTUP03 - Chiếc tủ Buffet trưng bày theo kiểu dáng xưa với phong cách đơn giản hoài niệm, chiếc tủ như một kỉ vật gợi nhớ đến những kí ức mà chủ nhân của nó mãi m... - Hình 6