Một mẫu gương có hoa văn đục chạm rất công phu phong cách nghệ thuật cổ xưa một thời, mang nét văn hóa trang trí tạo hình thời gian còn lưu giữ.

45cm x 85cm, dày 4cm

gỗ Trắc (toàn bộ)

còn hàng
13.800.000 - 15%

11.730.000 ₫ / cái

DTGUS02
Một mẫu gương có hoa văn đục chạm rất công phu phong cách nghệ thuật cổ xưa một thời, mang nét văn hóa trang trí tạo hình thời gian còn lưu giữ.

Một mẫu gương có hoa văn đục chạm rất công phu phong cách nghệ thuật cổ xưa một thời, mang nét văn hóa trang trí tạo hình thời gian còn lưu giữ.

Gương xưa DTGUS02. Kích thước: 45cm x 85cm, dày 4cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Gương xưa DTGUS02. Kích thước: 45cm x 85cm, dày 4cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).

Gương xưa DTGUS02 - Một mẫu gương có hoa văn đục chạm rất công phu phong cách nghệ thuật cổ xưa một thời, mang nét văn hóa trang trí tạo hình thời gian còn lưu giữ. 45cm x... - Hình 3
Gương xưa DTGUS02 - Một mẫu gương có hoa văn đục chạm rất công phu phong cách nghệ thuật cổ xưa một thời, mang nét văn hóa trang trí tạo hình thời gian còn lưu giữ. 45cm x... - Hình 4
Đóng lại
  • Một mẫu gương có hoa văn đục chạm rất công phu phong cách nghệ thuật cổ xưa một thời, mang nét văn hóa trang trí tạo hình thời gian còn lưu giữ. Một mẫu gương có hoa văn đục chạm rất công phu phong cách nghệ thuật cổ xưa một thời, mang nét văn hóa trang trí tạo hình thời gian còn lưu giữ.
  • Gương xưa DTGUS02. Kích thước: 45cm x 85cm, dày 4cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ). Gương xưa DTGUS02. Kích thước: 45cm x 85cm, dày 4cm. Chất liệu: gỗ Trắc (toàn bộ).
  • Gương xưa DTGUS02 - Một mẫu gương có hoa văn đục chạm rất công phu phong cách nghệ thuật cổ xưa một thời, mang nét văn hóa trang trí tạo hình thời gian còn lưu giữ. 45cm x... - Hình 3
  • Gương xưa DTGUS02 - Một mẫu gương có hoa văn đục chạm rất công phu phong cách nghệ thuật cổ xưa một thời, mang nét văn hóa trang trí tạo hình thời gian còn lưu giữ. 45cm x... - Hình 4