Chiếc bàn gỗ Cẩm Lai kết hợp mặt đá xưa là một sản phẩm độc đáo thời kì còn được gìn giữ trọn vẹn đến ngày nay. là một tác phẩm cũng không thể thiếu trong các không gian hoài niệm xưa mà các nhà sưu tầm luôn muốn.

102cm x 55cm, cao 80cm

gỗ Cẩm Lai & mặt đá xưa

còn hàng
25.000.000 - 10%

22.500.000 ₫ / cái

DTBBN02
Chiếc bàn gỗ Cẩm Lai kết hợp mặt đá xưa là một sản phẩm độc đáo thời kì còn được gìn giữ trọn vẹn đến ngày nay. là một tác phẩm cũng không thể thiếu trong các không gian hoài niệm xưa mà các nhà sưu tầm luôn muốn.

Chiếc bàn gỗ Cẩm Lai kết hợp mặt đá xưa là một sản phẩm độc đáo thời kì còn được gìn giữ trọn vẹn đến ngày nay. là một tác phẩm cũng không thể thiếu trong các không gian hoài niệm xưa mà các nhà sưu tầm luôn muốn.

Bàn bán nguyệt DTBBN02 - Chiếc bàn gỗ Cẩm Lai kết hợp mặt đá xưa là một sản phẩm độc đáo thời kì còn được gìn giữ trọn vẹn đến ngày nay. là một tác phẩm cũng không thể thiếu tro... - Hình 5
Bàn bán nguyệt DTBBN02. Kích thước: 102cm x 55cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & mặt đá xưa.

Bàn bán nguyệt DTBBN02. Kích thước: 102cm x 55cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & mặt đá xưa.

Bàn bán nguyệt DTBBN02 - Chiếc bàn gỗ Cẩm Lai kết hợp mặt đá xưa là một sản phẩm độc đáo thời kì còn được gìn giữ trọn vẹn đến ngày nay. là một tác phẩm cũng không thể thiếu tro... - Hình 3
Bàn bán nguyệt DTBBN02 - Chiếc bàn gỗ Cẩm Lai kết hợp mặt đá xưa là một sản phẩm độc đáo thời kì còn được gìn giữ trọn vẹn đến ngày nay. là một tác phẩm cũng không thể thiếu tro... - Hình 4
Đóng lại
  • Chiếc bàn gỗ Cẩm Lai kết hợp mặt đá xưa là một sản phẩm độc đáo thời kì còn được gìn giữ trọn vẹn đến ngày nay. là một tác phẩm cũng không thể thiếu trong các không gian hoài niệm xưa mà các nhà sưu tầm luôn muốn. Chiếc bàn gỗ Cẩm Lai kết hợp mặt đá xưa là một sản phẩm độc đáo thời kì còn được gìn giữ trọn vẹn đến ngày nay. là một tác phẩm cũng không thể thiếu trong các không gian hoài niệm xưa mà các nhà sưu tầm luôn muốn.
  • Bàn bán nguyệt DTBBN02. Kích thước: 102cm x 55cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & mặt đá xưa. Bàn bán nguyệt DTBBN02. Kích thước: 102cm x 55cm, cao 80cm. Chất liệu: gỗ Cẩm Lai & mặt đá xưa.
  • Bàn bán nguyệt DTBBN02 - Chiếc bàn gỗ Cẩm Lai kết hợp mặt đá xưa là một sản phẩm độc đáo thời kì còn được gìn giữ trọn vẹn đến ngày nay. là một tác phẩm cũng không thể thiếu tro... - Hình 3
  • Bàn bán nguyệt DTBBN02 - Chiếc bàn gỗ Cẩm Lai kết hợp mặt đá xưa là một sản phẩm độc đáo thời kì còn được gìn giữ trọn vẹn đến ngày nay. là một tác phẩm cũng không thể thiếu tro... - Hình 4
  • Bàn bán nguyệt DTBBN02 - Chiếc bàn gỗ Cẩm Lai kết hợp mặt đá xưa là một sản phẩm độc đáo thời kì còn được gìn giữ trọn vẹn đến ngày nay. là một tác phẩm cũng không thể thiếu tro... - Hình 5