Một chiếc sập xưa mang tính biểu tượng thời gian cùng nghệ thuật khắc họa cẩn gỗ các họa tiết hoa văn cùng thời kỳ là điểm nổi bậc rất đặc sắc mà tác phẩm đã và đang được lưu giữ lại đến ngày nay.

160 cm x 240 cm, cao 55 cm.

gỗ Gõ Mật & gỗ Lồng Mứt.

còn hàng
82.000.000 - 15%

69.700.000 ₫ / cái

DTSAX02
Một chiếc sập xưa mang tính biểu tượng thời gian cùng nghệ thuật khắc họa cẩn gỗ các họa tiết hoa văn cùng thời kỳ là điểm nổi bậc rất đặc sắc mà tác phẩm đã và đang được lưu giữ lại đến ngày nay.

Một chiếc sập xưa mang tính biểu tượng thời gian cùng nghệ thuật khắc họa cẩn gỗ các họa tiết hoa văn cùng thời kỳ là điểm nổi bậc rất đặc sắc mà tác phẩm đã và đang được lưu giữ lại đến ngày nay.

Sập gỗ xưa DTSAX02. Kích thước: 160cm x 240cm, cao 55cm. Chất liệu: gỗ Gõ Mật & gỗ Lồng Mứt.

Sập gỗ xưa DTSAX02. Kích thước: 160cm x 240cm, cao 55cm. Chất liệu: gỗ Gõ Mật & gỗ Lồng Mứt.

Sập gỗ xưa DTSAX02 - Một chiếc sập xưa mang tính biểu tượng thời gian cùng nghệ thuật khắc họa cẩn gỗ các họa tiết hoa văn cùng thời kỳ là điểm nổi bậc rất đặc sắc mà tác ph... - Hình 3
Đóng lại
  • Một chiếc sập xưa mang tính biểu tượng thời gian cùng nghệ thuật khắc họa cẩn gỗ các họa tiết hoa văn cùng thời kỳ là điểm nổi bậc rất đặc sắc mà tác phẩm đã và đang được lưu giữ lại đến ngày nay. Một chiếc sập xưa mang tính biểu tượng thời gian cùng nghệ thuật khắc họa cẩn gỗ các họa tiết hoa văn cùng thời kỳ là điểm nổi bậc rất đặc sắc mà tác phẩm đã và đang được lưu giữ lại đến ngày nay.
  • Sập gỗ xưa DTSAX02. Kích thước: 160cm x 240cm, cao 55cm. Chất liệu: gỗ Gõ Mật & gỗ Lồng Mứt. Sập gỗ xưa DTSAX02. Kích thước: 160cm x 240cm, cao 55cm. Chất liệu: gỗ Gõ Mật & gỗ Lồng Mứt.
  • Sập gỗ xưa DTSAX02 - Một chiếc sập xưa mang tính biểu tượng thời gian cùng nghệ thuật khắc họa cẩn gỗ các họa tiết hoa văn cùng thời kỳ là điểm nổi bậc rất đặc sắc mà tác ph... - Hình 3